Sådan søger du

Det starter med din idé!

 

Så har du en god idé, der skaber flere arbejdspladser, grøn omstilling eller en spændende ide til, hvordan jeres forening/organisation udvikler lokalområdet og skaber det gode liv i lokalsamfundene, så er du på rette vej.

Du bliver bedst mulig rustet til at skrive den gode ansøgning, styre sikkert gennem projektperioden og frem mod udbetaling, hvis du både får vejledning af LAG Djurslands koordinator i forbindelse med din ansøgning og selv sætter dig ind regler og retningslinjer, du skal overholde før, under og efter projektet. Så læs endelig videre …

 

Der er to vigtige områder, når det kommer til at søge LAG-midler:

 • LAG Djurslands strategi og vurderingskriterier, hvad har LAG Djursland valgt at støtte. Her får du et godt overblik. Det er et rigtig godt sted at starte ”Sådan vurderer LAG Djursland din ansøgning” 
 • Dernæst har Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der administrerer og sagsbehandler LAG-midlerne, samlet det, der er værd at vide for programperioden 2023-2027: Hjælp til ansøger – Liv og land. Der er både gældende vejledninger og videoguides samt skabeloner, du måske får brug for. Du kan også læse styrelsens samlede projektvejledning her.

 

Det er vigtigt, du ved …

 • For at oprette en ansøgning i ”Tast-selv” skal man have et CVR-nummer og have en bruger tilknyttet.
 • Tjek driftsstatus i Tast-selv, så du undgår at planlægge arbejde på din ansøgning, når skemaet er lukket
 • Opret i god tid, inden ansøgningsfristen, da der kan være udfordringer i oprettelse, der kræver du fejlmelder hos Landsbrugsstyrelsen og det kan forsinke din proces.
 • I ventetiden på oprettelse og evt. driftsforstyrrelser, kan du se en video her af ansøgningsskemaet. Du kan også arbejde på ansøgningen i denne Word-fil og kopiere teksten over i skemaet, når du er klar. Igen husk at gøre dette i god tid inden ansøgningsfristen.
 • Tryk ”gem” ofte, når du skriver din ansøgning, så du ikke mister dit arbejde, når siden loader.
 • Inden ansøgningsfristen har du mulighed for feedback fra LAG koordinator i din ansøgning og øvrig vejledning i ansøgningsprocessen. Henvend dig gerne i god tid.
 • Ansøgningen udfærdiges i Tast-selv og bilag uploades i Appendix.

 

Bilag, du vedlægger i Appendix eller områder, du skal kunne dokumentere:

Følgende er eksempler på bilag:

 • Den bedst mulige dokumentation for, at projektet kan opnå restfinansiering
 • For udgiftsposter over kr. 50.000 ekskl. moms lægges et tilbud/prisoverslag/reference pris, læs mere i vejledningen side 22.
 • For anlægsprojekter med et samlet budget fra kr. 300.000 eksklusive moms gælder det, at der, senest på udbetalingstidspunktet, vedlægges dokumentation for, at tilbudsloven er overholdt. Find skabelon til underhåndsbud her og/eller læs mere i styrelsens samlede vejledning.
 • Brugt udstyr, som indgår i projektet, skal dokumenteres, at det ikke har være handlet med offentligt tilskud herunder EU-tilskud – inden for de seneste syv år.
 • Samarbejdsaftaler eller interesse tilkendegivelser

 

Derudover skal du vide, at …

 • Hvis ansøger er delvis momsfradragsberettiget, skal der vedlægges bindende svar fra SKAT, senest på udbetalingstidspunktet. Læs mere på Skat.dk og læs her om bindende svar.
 • De nødvendige tilladelser fx byggetilladelser, skal dokumenteres senest ved udbetaling af tilskud.

Særligt for erhvervsprojekter, kan det være følgende bilag:

 • Forretningsplan, der kan bruges skabelon fra virksomhedsguiden.dk
 • De minimis erklæring (alle erhvervsprojekter)

 

Særligt for rammevilkårsprojekter, kan det være følgende bilag:

 • Hvis ansøger er en selvejende institution eller forening, skal der vedlægges vedtægter

 

Husk!

Vejledning af LAG Djurslands koordinator koordinator@lag-djursland.dk