Generalforsamling d. 25.4.24

Generalforsamling d. 25.4.24 Generalforsamling Torsdag d. 25.4.2024 Allingåbro Hotel, Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro Dagsorden Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af stemmetæller(e). Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af…