Regions pulje: Bæredygtige mobilitetsløsninger i landdistrikter og landsbyer. Frist d. 13.8.24.

Regions pulje: Bæredygtige mobilitetsløsninger i landdistrikter og landsbyer. Frist d. 13.8.24. Hvis der ikke kører tog på sporet, er det måske tid til, at I finder på nye bæredygtige løsninger i jeres lokalsamfund. Og der er netop nu hjælp at hente. Du/I kan nemlig søge Region Midtjyllands puljen til bæredygtige mobilitetsløsninger. Den støtter projekter, der…

Generalforsamling d. 25.4.24

Generalforsamling d. 25.4.24 Generalforsamling Torsdag d. 25.4.2024 Allingåbro Hotel, Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro Dagsorden Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af stemmetæller(e). Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af…

Pulje til udvikling og bæredygtighed i landsbyer

Pulje til udvikling og bæredygtighed i landsbyer Måske en mulighed for jeres landsby eller klynge? Region Midtjylland har nu åbnet for puljen, Den bæredygtige landsby, hvor I kan søge tilskud på op til kr. 100.000, hvis I har en god ide, der kan fremme udvikling og bæredygtighed. Det kan handle om jeres ide til, hvordan…

LAG Djursland indstiller tre landsbyer til Landsbypris ’24.

LAG Djursland indstiller tre landsbyer til Landsbypris ’24. LAG Djursland indstiller tre landsbyer til Landsbypris ’24. LAG Djursland har med glæde modtaget fire ansøgninger fra landsbyer på Djursland til regionens landsbypris ’24. De fordelte sig med tre ansøgninger fra landsbyer i Norddjurs kommune og en ansøgning fra Syddjurs kommune. Landsbyerne havde d. 15.1.24. som ansøgningsfrist…